Det er med stor sorg at jeg må meddele…

Alt for mye fritid hadde hun.

Ord er overfødige